Aomori Eggs / 日本青森縣受賞雞蛋

  • Sale
  • Regular price $30.00


日本青森縣受賞雞蛋 (白色)🥚長期返貨
到貨後可以存放一個月🍳🍳蛋黃濃度去到14級,味道香濃不腥🐣🐣

原價$30 , $55/2盒$100/4盒💥💥
原箱160-170隻 原箱優惠$350

 


Sale

Unavailable

Sold Out