A4-A5 Japan Wagyu Yakiniku Assortment / 豐西 A5 和牛燒肉拼盤

$788.00 $888.00

我們該產品已經沒庫存了。

豐西 A5 和牛燒肉拼盤共包括5個不同和牛部位,每個部位約 120 克


- 和牛腹胸五花肉
- 和牛極大腿三角
- 和牛三角燒肉
- 和牛牛臀西冷
- 和牛肩胛肉

👇👇👇👇👇

⚠️⚠️請注意如果有某部份已經賣晒

我哋會以相同價值嘅部位去切出嚟幫你出貨