Cooking Mama Set / 煮娘套裝

1000.0 kg
$499.00

煮廚娘套餐👩‍🍳👩‍🍳返嚟喇🌊🌊
今次煮廚娘4.0嘅內容超豐富💥💥豬牛雞海鮮包羅萬有
總價值$650嘅套餐,今日只需$499🈹🈹仲要免運費❣️❣️係免運費呀⚡️⚡️
一個套餐可以滿足哂幾種煮法
加送嘅馬來西亞無激素烏雞仲可以比大家煲個靚湯🍲🍲

1. 日本北海道煮食用帶子 500g
2. 挪威三文魚鰭 500g
3. 西班牙免治豬肉 600g
4. 西班牙豬展 350-450g
5. 英國豬軟骨 400g
6. 法國雞翼 800g
7. 美國 SRF 和牛牛肋條 454g
🉐🉐加送馬來西亞無激素烏雞1隻 (600g) 再加 日本無添加竹輪2條