Winter Ophiopogon/ 浙江天目山麥冬

$90.00
Size Range: 半斤/ Half Catty (300g)
🍲 煲湯必備系列 - 🔥浙江天目山麥冬🔥 最佳配角

💡麥冬來啦,雖然佢個樣生得低調,但係一直以黎都係中國傳統常用藥材之一!

⭐️滋陰清熱、養心安神,滋養陰液,生津的功效,經常會於治療心煩失眠、咽干口燥,煩躁熱氣嘅症狀。

  • Country of Origin - China
  • Packing Spec - See Range
  • Storage Method - Chilled 0-4C